Ναύπλιο:Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με 23 θέματα

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ναύπλιο:Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με 23 θέματα

Ιούνιος 19, 2017 - 16:08

φωτογραφία eurokinissi-Βασίλης Παπαδόπουλος

  Παρακαλείσθε, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, να προσέλθετε   στις      20-6-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00μμ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκαλούμενου να αποφασίσει για τα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:
 
ΘΕΜΑ     1ο
   Περί  εισήγησης για  μη  άσκηση έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 194/2017 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου.
ΘΕΜΑ     2ο
 Περί  έγκρισης  πρωτοκόλλου  προσωρινής και  οριστικής   παραλαβής του  έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ  ΤΟΥ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  ΑΓ.ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ»
ΘΕΜΑ      3ο
 Περί  έγκρισης  πρωτοκόλλου  προσωρινής και  οριστικής   παραλαβής του  έργου « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ   ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ »
 
ΘΕΜΑ     4ο
 Περί    έγκρισης  πρωτοκόλλου  προσωρινής και  οριστικής   παραλαβής του  έργου « ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΣΤΟ  2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ».
ΘΕΜΑ     5 ο
 Περί  έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΝΑΥΠΛΙΟΥ »
ΘΕΜΑ     6ο
Περί  παραλαβής της μελέτης «Υπαγωγή στο Ν. 4178/13 δημοτικών ακινήτων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Ναυπλιέων -  Δ.Ε. Ναυπλίου»
ΘΕΜΑ     7 ο
Περί  έγκρισης όδευσης     αγωγού  αποχέτευσης ( αντικατάσταση  του  υφιστάμενου  αγωγού)  που  διέρχεται από  το βόρειο  όριο   του  οικοπέδου        του  Βουλευτικού.   
ΘΕΜΑ    8ο
Περί  έγκρισης  χορήγησης άδειας  εισόδου-εξόδου οχημάτων  σε  υπό   ίδρυση   συσκευαστήριο  αγροτικών προϊόντων  ιδιοκτησίας Δερνίκου  Μιχαήλ του  Νικολάου.  
ΘΕΜΑ   9ο
Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης  εορτασμού Αι –Γιάννη Κλήδονα στις 24 Ιουνίου στο Τολό και ψήφιση σχετικής πίστωσης
ΘΕΜΑ   10ο
Περί  ανάκλησης της αρ. 136/2017  ΑΔΣ  που  αφορούσε  συγκρότηση   επιτροπών παραλαβής έργων , κατόπιν   κλήρωσης του  τρίτου μέλους.
ΘΕΜΑ   11ο
Περί  έγκρισης  της μελέτης  « προμήθεια τεσσάρων απορριμματοφόρων οχημάτων  τύπου  πρέσας   χωριτικότητας  14 μ3»   
ΘΕΜΑ   12ο   
Περί  έγκρισης  της  αρ. 81/2017 απόφασης ΔΣ του  Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου    που  αφορά « 3η  τροποποίηση   προϋπολογισμού   Δημ. Λιμενικού  ταμείου Ναυπλίου   οικ.έτους  2017»
ΘΕΜΑ   13ο     
Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης Παραδοσιακών Χορών με τον Σύλλογο Επαγγελματιών Τολού και ψήφιση σχετικής πίστωσης
ΘΕΜΑ  14ο
Περί  έγκρισης   εισηγητικής  έκθεσης οικ. στοιχείων  Α΄ τριμήνου  έτους 2017 για  την εκτέλεση  του  προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ   15ο
Περί  έγκρισης  προμήθειας μίας φορητής εξέδρας.
ΘΕΜΑ   16ο
Περί έγκρισης αποστολής αντιπροσωπείας ομάδας μαθητών από σχολεία του Δήμου Ναυπλιέων στον Δήμο Κρονστάνδης της Αγίας Πετρούπολης και ψήφιση σχετικής πίστωσης
 ΘΕΜΑ   17ο
Περί  έγκρισης διαγραφής οφειλών .  
ΘΕΜΑ   18ο
Επί εισήγησης  για  διαγραφές χρεών  χρονικού  διαστήματος   από  1/1/2017  έως και 5/2017.
ΘΕΜΑ   19ο
Περί συνδιοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης με θέμα «Η αγάπη στον κύκλο της ζωής» και ψήφιση σχετικής πίστωσης
ΘΕΜΑ   20ο
Περί   λήψης απόφασης για  την έκδοση  ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμισθώσεως  μοτοποδηλάτων του  κου  Σελλή    Παναγιώτη  του  Χαραλάμπους στην Λ.Άργους 34  στην ΔΚ Ναυπλίου.  
 ΘΕΜΑ   21ο
Περί εγκρίσεως συμπλήρωσης της υπ΄αριθ 223/2017 Απόφασης του ΔΣ
ΘΕΜΑ   22ο
Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
 ΘΕΜΑ   23ο
  Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών του ALLKJA TOMORR  του ALL
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ