Επιστολή της ΝΕΔΥΠΕΡ στον δήμαρχο Ερμιονίδας σχετικά με τη διόρθωση των δηλωθέντων τετραγωνικών μέτρων

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Επιστολή της ΝΕΔΥΠΕΡ στον δήμαρχο Ερμιονίδας σχετικά με τη διόρθωση των δηλωθέντων τετραγωνικών μέτρων

Οκτώβριος 11, 2017 - 21:35

Επιστολή του Τάσου Τόκα ,επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ, στον δήμαρχο Ερμιονίδας σχετικά με τη διόρθωση των δηλωθέντων τετραγωνικών μέτρων:

Η παράταξή μας απέστειλε σήμερα επιστολή στον Δήμαρχο Ερμιονίδας για ενημέρωση σχετικά με την  διαδικασία διόρθωσης των τετραγωνικών των ακινήτων για την είσπραξη  δημοτικών τελών από τον Δήμο μας.
Ακολουθεί η επιστολή:
"Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017
ΠΡΟΣ
κ. Σφυρή Δημήτρη
Δήμαρχο Ερμιονίδας
 Κοινοποίηση:
Επικεφαλής Παρατάξεων
Δήμου Ερμιονίδας,
κ. Ζυγούρη Παναγιώτη
Νομικό Σύμβουλο Δήμου Ερμιονίδας
ΘΕΜΑ:  Ενημέρωση για την διαδικασία διόρθωσης των τετραγωνικών των ακινήτων για την είσπραξη  δημοτικών τελών από το Δήμο Ερμιονίδας
Κύριε Δήμαρχε,
Με αφορμή την συζήτηση που έχει ξεκινήσει αλλά και τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις των Επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Ερμιονίδας σχετικά με την διόρθωση των τετραγωνικών των ακινήτων στην  έκταση του Δήμου έχω να επισημάνω τα εξής:
Σύμφωνα με την απόφαση με Αριθ.   17Γ/ 2017   η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας όρισε τον δικηγόρο Αθηνών Παναγιώτη Ζυγούρη με αμοιβή 20.000€ ετησίως (συν ΦΠΑ 24%). για την παροχή νομικής υποστήριξης στο Δήμο μας, σχετικά με :
1) Θέματα επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης παντός είδους δημοτικών τελών και φόρων (όπως ενδεικτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ΤΑΠ, τέλος κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, τέλος παρεπιδημούντων, δημοτικός φόρος, φόρος ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων κλπ). Αντιμετώπιση διοικητικών προσφυγών (ενστάσεων) που προκύπτουν από την επιβολήτων ως άνω τελών και φόρων.
2) Σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την ορθή διαδικασία επιβολής τελών και προστίμων λόγω υποβολής ανακριβών δηλώσεων των καταναλωτών καθ’ όσον αφορά στην δηλωθείσα επιφάνεια των ιδιοκτησιών τους.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτό απαιτείται γιατί μετά την επανεμβαδομέτρηση των στεγασμένων και μη εστεγασμένων χώρων του δήμου από ιδιωτική εταιρεία προέκυψε συνολική διαφορά μεταξύ των δηλωθεισών και υφιστάμενων επιφανειών ύψους 1.300.000 τμ.
Επίσης βάσει των ισχυρισμών του ΔΣ της οικονομικής επιτροπής αναμένεται,  λόγω της αυξημένης οικονομικής επιβάρυνσης των καταναλωτών, η υποβολή ενστάσεων εκ μέρους τους ποσοστού τουλάχιστον 45% των ιδιοκτητών ακινήτων στα οποία διαπιστώθηκε απόκλιση δηλωθείσας και υφιστάμενης επιφάνειας.
Υπολογίζεται ότι το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 7.500 ενστάσεις.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντάξει έγγραφες απαντήσεις σε όλες τις περιπτώσεις των ενστάσεων που θα ασκηθούν.
Κύριε Δήμαρχε,
Ο ακριβής καθορισµός του εµβαδού  του κάθε χώρου δεν αποτελεί πάντοτε απλή υπόθεση και   ένα θέµα που διαρκώς επανέρχεται µέσω των αναφορών των πολιτών, αποτελεί η αµφισβήτηση του εµβαδού των ακινήτων τους και δεν γνωρίζουμε αν έχει ενημερωθεί και εκπαιδευτεί για τη διαδικασία διόρθωσης των τετραγωνικών   το Τμήμα Εσόδων του Δήμου και αν μπορεί  να προβεί σε εκτεταμένους ελέγχους σε σχέση με τις δηλωθείσες επιφάνειες των ακινήτων στον Δήμο.
Μετά τα παραπάνω και προς ενημέρωσή των δημοτών για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα  η παράταξή μας ζητά να μας παρασχεθούν:
Α)  Η γνωμοδότηση του κ. Ζυγούρη για τη διαδικασία επιβολής τελών και προστίμων για ανακριβείς δηλώσεις των καταναλωτών όσον αφορά τις δηλωθείσες επιφάνειες.
Β) Ο ακριβής αριθμός των καταναλωτών που σύμφωνα με τις μετρήσεις είναι υποχρεωμένοι να διορθώσουν τα δηλωθέντα τετραγωνικά των ακινήτων τους.
και
Γ) Τα ακριβή στοιχεία για υποβολή ενστάσεων εκ μέρους των ιδιοκτητών ακινήτων καθώς και της διαδικασίας που ακολουθείται  για την εξέτασή αυτών, στην προσπάθεια για ισότιμη μεταχείριση όλων των πολιτών και της αποκατάστασης των τυχόν αδικιών σε σχέση με τη συμμετοχή όλων στα βάρη που αφορούν στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού,
Επειδή το θέμα δεν ήρθε μέχρι σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο απαιτείται από εσάς να το φέρετε στην επόμενη συνεδρίαση ώστε να ενημερωθεί  το σώμα αλλά ιδιαίτερα οι ιδιοκτήτες ακινήτων της ευρύτερης περιοχής.
Τάσος Τόκας
Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας
Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ"