Ναύπλιο: Κλειστό Δημοτολόγιο και Ληξιαρχείο

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ναύπλιο: Κλειστό Δημοτολόγιο και Ληξιαρχείο

Ιανουάριος 11, 2018 - 15:14

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων ανακοινώνει τα ακόλουθα :

 

   Τη Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018, τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» της παρ. 1 του άρθρου 115 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α, 107/31-7-2017), σύμφωνα με την ΤΑΔΚ 5/2018 (3/5-1-2018 ΦΕΚ, τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

            Συνέπεια της επερχόμενης έναρξης του εν λόγω συστήματος είναι οι κάτωθι ενέργειες :

 

·     Από τις 13-1-2018 έως και τις 21-1-2018 τα Δημοτολόγια των Δήμων όλης της χώρας θα διακόψουν τις εργασίες ενημέρωσης, όπως, εγγραφές – διορθώσεις - διαγραφές καθώς και μεταβολές στοιχείων αστικής κατάστασης των δημοτών στο Εθνικό δημοτολόγιο. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του πολίτη, μπορούν να εκδίδονται πιστοποιητικά από τις τοπικές βάσεις δημοτολογίου ή από τα χειρόγραφα βιβλία.

 

·    Από τις 17-1-2018 έως και τις 21-1-2018 τα Ληξιαρχεία των Δήμων όλης τηςχώρας θα διακόψουν τις εργασίες ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος ληξιαρχικών πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΣΛΗΠ). Για το ανωτέρω αναφερόμενο χρονικό διάστημα, η καταχώρηση των ληξιαρχικών πράξεων θα γίνεται σε χειρόγραφα βιβλία ενώ θα χορηγούνται φωτοαντίγραφα από τα υπάρχοντα ληξιαρχικά βιβλία.

 

   Ζητούμε την κατανόηση των δημοτών για την ολιγοήμερη ταλαιπωρία που πιθανότατα θα υποστούν, ελπίζοντας πως θα αποζημιωθούν από τις εκσυγχρονισμένες σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο υπηρεσίες που θα προσφέρει το «Μητρώο Πολιτών».

 

                                                   Ο  Δήμαρχος Ναυπλιέων

 

                                                     Δημήτριος  Κωστούρος