Ναύπλιο: Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή με 6 θέματα

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ναύπλιο: Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή με 6 θέματα

Ιανουάριος 11, 2018 - 15:43

Πρόσκληση σύγκλησης Τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων.

 Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων ( Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος) στις 12 Ιανουαρίου 2018, ημέρα  Παρασκευή   και ώρα  12:30μ.μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  κάτωθι    θεμάτων  της  ημερήσιας διάταξης :

1ο θέμα    
Περί έγκρισης πρακτικών  ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής  του συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση οχημάτων Δήμου Ναυπλιέων έτους 2017».
2ο θέμα
Περί έγκρισης του  2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  της επιτροπής  του  συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευές –Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων 2017».
3ο θέμα
Περί έγκρισης του  1ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας : «Συντήρηση χλοοταπήτων Δήμου Ναυπλιέων».
4ο θέμα
Περί έγκρισης πρακτικών της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης του συνοπτικού  μειοδοτικού  διαγωνισμού για την « προμήθεια μιας φορητής εξέδρας και εξαρτημάτων ».
5ο  θέμα
Περί έγκρισης απόδοσης  λογαριασμών ΧΕΠ παγίας προκαταβολής   και απαλλαγής  υπολόγων .

6ο  θέμα
Περί   έγκρισης απόδοσης  λογαριασμού  ΧΕΠ προπληρωμής   και απαλλαγής  υπολόγου  .
 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &
 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ