Ναύπλιο: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ναύπλιο: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Απρίλιος 16, 2018 - 14:22

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στις 18 Απριλίου 2018  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19:30  στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκαλούμενου να αποφασίσει για τα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1o
 Περί  έγκρισης  εισηγητικής έκθεσης Δ΄ τριμήνου   του  έτους 2017 για την εκτέλεση του  προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ  2o
 Περί   έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018 .
ΘΕΜΑ  3o
Περί έγκρισης  διοργάνωσης  εκδήλωσης  για την πρωτομαγιά και  διάθεσης  σχετικής πίστωσης .
ΘΕΜΑ  4o
  Περί  έγκρισης 2ου  ΑΠΕ  του  έργου  « Επισκευές  -Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων»
ΘΕΜΑ  5o
Περί   έγκρισης πρακτικού  1ης   συνεδρίασης  της Επιτροπής  Επίλυσης των Φορολογικών διαφορών
ΘΕΜΑ  6o
Περί  παραλαβής της μελέτης  « έκδοση άδειας  κατεδάφισης  και άδειας ανέγερσης στο  ΟΤ 356».
ΘΕΜΑ  7o
Περί έγκρισης   πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του  έργου  « Στεγανοποίηση  και διαρρυθμίσεις  Βρεφονηπιακού  Σταθμού  Εργατικών Κατοικιών Ναυπλίου».
ΘΕΜΑ  8o
Περί  έγκρισης πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ  9o
Περί έγκρισης συμμετοχής στις εκδηλώσεις με αφορμή την συμπλήρωση 30 χρόνων αδελφοποίησης του Δήμου Ναυπλιέων με την Martignas Sur Jalle και διάθεση σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 10o
Περί έγκρισης διοργάνωσης της Ετήσιας Τουριστικής Έκθεσης Σκαφών και διάθεση σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 11o
Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης Ημερίδας με θέμα «Ηγεσία και συμφέρον» στις 30.04.2018» και διάθεση σχετικής πίστωσης. .
ΘΕΜΑ  12o
Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης ομιλίας με τίτλο: Σύγχρονη Κοσμολογία, η δημιουργία και η εξέλιξη του σύμπαντος, με το Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και διάθεση σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 13o
Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης Πρωτομαγιάτικών εκδηλώσεων στην Μιδέα και διάθεση σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ  14o
 Περί Συνδιοργάνωσης του 14ου διεθνούς σεμιναρίου Διεθνούς Δικαίου και της Διεθνούς Διάσκεψης στο Ναύπλιο και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ  15o
Περί κλήρωση για ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων .
ΘΕΜΑ  16o
Περί Ανάκλησης της αρ.260 /2017 ΑΔΣ  ως προς το Δ΄ σκέλος του αποφασιστικού της που αφορούσε συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου.
Μπούκουρης Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ « ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ»

Έχω  την τιμή να παρακαλέσω  όπως,  σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού με τα κληροδοτήματα νόμου, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούν τη διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ», προσέλθετε την Τετάρτη 18  Απριλίου 2018 και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1ο
Περί συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2018
ΘΕΜΑ 2ο
Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής εργασιών έτους 2018  
ΘΕΜΑ 3ο
Περί αποδοχής της κλήρωσης των μελών της επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ‘Διαμόρφωση χώρου παλαιών αποθηκών επί της οδού 25ης Μαρτίου σε κτίριο Δημοτικής Φιλαρμονικής αρ.μελ.2/2009 και ανάδειξη κατόπιν κληρώσεως ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλη της ανωτέρω επιτροπής’     
ΘΕΜΑ 4ο
Περί διάθεσης πιστώσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ « ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ»

Έχω  την τιμή να παρακαλέσω  όπως,  σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού με τα κληροδοτήματα νόμου, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούν τη διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ», προσέλθετε την Τετάρτη 18  Απριλίου 2018 και ώρα19:15 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1ο
Περί συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2018
ΘΕΜΑ 2ο
Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής εργασιών έτους 2018  
ΘΕΜΑ 3ο
Περί διάθεσης πιστώσεων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ