Απάντηση Κονιόρδου σε Ανδριανό για τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο Μυκηνών

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Απάντηση Κονιόρδου σε Ανδριανό για τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο Μυκηνών

Ιούνιος 20, 2018 - 13:46

φωτογραφία eurokinissi-Βασίλης Παπαδόπουλος

Στην 4048/16-5-2018 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την απαράδεκτη εικόνα που παρουσιάζει ο αρχαιολογικός χώρος και το μουσείο Μυκηνών, απάντησε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λ. Κονιόρδου.

Στην απάντηση της Υπουργού αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

A. H Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας έχει στην αρμοδιότητά της το Νομό Αργολίδας. Διαθέτει πλήθος αρχαιολογικών χώρων και μνημείων (190 εκ των οποίων είναι κηρυγμένα -131 βυζαντινά και μεταβυζαντινά και 59 προϊστορικά και κλασικά). Ορισμένα εξ αυτών είναι ιδιαίτερα σημαντικά ως προς την σπουδαιότητα, την έκταση και την επισκεψιμότητα. Ας σημειωθεί ότι τρεις αρχαιολογικοί χώροι (Μυκήνες, Τίρυνθα, Επίδαυρος) έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, ενώ το Φρούριο Παλαμηδίου στο Ναύπλιο αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς επισκεπτών στην περιοχή.

Ενδεικτικά σε σχέση με την επισκεψιμότητα σημειώνουμε ότι οι επισκέπτες προσεγγίζουν τα 1.000.000 άτομα κατ ́ έτος, αποφέροντας στο ΤΑΠΑ έσοδα της τάξεως των 5.000.000 έως 6.000.000 ευρώ περίπου. Οργανωμένοι και επισκέψιμοι χώροι με εισιτήριο είναι οι Μυκήνες, η Επίδαυρος, η Τίρυνθα, η Λέρνα και το Φρούριο Παλαμηδίου, ενώ περιφραγμένοι – φυλασσόμενοι χωρίς εισιτήριο είναι το Ηραίο  ́Αργους, η Μιδέα και τα Δενδρά, το αρχαίο θέατρο και η Αγορά Άργους και η Ασίνη. Επίσης υπάρχουν τέσσερα (4) αρχαιολογικά Μουσεία: Μυκηνών, Επιδαύρου, Άργους και Ναυπλίου, ενώ λειτουργούν αρχαιολογικές συλλογές (Τίρυνθα, Επιγραφική Συλλογή Ασκληπιείου Επιδαύρου) και αποθήκες αρχαιολογικού υλικού (Άργος, Λυγουριό, Π. Επίδαυρος, Πόρτο– Χέλι). Σ ́ αυτά προστέθηκε από το έτος 2017 το Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας στο Άργος.

Για την κάλυψη των επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών η ΕΦΑ Αργολίδας διαθέτει επιστημονικό, διοικητικό, εργατοτεχνικό, φυλακτικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκές (συνολικά 199 άτομα), καλύπτει δε τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες με την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού.

Ειδικότερα, η ΕΦΑ Αργολίδας διαθέτει σε μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό: 79 φύλακες ημέρας, 5 νυχτοφύλακες και 2 καθαριστές/στριες, ενώ για την κάλυψη των αναγκών χρησιμοποιούνται άτομα από άλλες ειδικότητες.

B. Ως προς την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου φυλακτικού προσωπικού εκδόθηκε η 8Κ/2018 σχετική προκήρυξη από τον ΑΣΕΠ για την πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει, εκατόν τριάντα επτά (137) κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και σαράντα εννέα(49) μόνιμων κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης, ειδικότητας ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ κατόπιν της αριθμ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./92/25641/6.7.17 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/06 Π.Υ.Σ για την ΕΦΑ Αργολίδας η κατανομή είναι η εξής:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ / ΘΕΣΕΙΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ / ΘΕΣΕΙΣ

Μουσείο Αποθήκη και Χώροι Ναυπλίου

 

1

Χώρος και Αποθήκη Μυκηνών και Μουσείο

 

2

Βυζαντινό Μουσείο Άργους

 

1

Επίσης, σύμφωνα με το αριθμ. 54808/907/11.12.17 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίστηκε αριθμός θέσεων δεκατεσσάρων (14) εκ των ανωτέρω εγκριθέντων και συγκεκριμένα δέκα (10) θέσεων του Κλάδου ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και τεσσάρων (4) θέσεων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης, ειδικότητας ΔΕ Νυχτοφυλάκων που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από το Ν. 2643/98 στην ΕΦΑ Αργολίδας κατανέμεται μία (1) θέση ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης, ειδικότητας ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων στο Βυζαντινό Μουσείο Άργους.

Γ. Όσον αφορά στη πρόσληψη με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου φυλακτικού προσωπικού, προσωπικού καθαριότητας και εργατών θέτουμε υπόψη σας τα εξής: 1. Με την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 493918 / 39152 / 37102/29350/22.11 2017 (ΑΔΑ: 6ΚΟΥ4653Π4-ΒΑΚ) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 512369 / 40328 / 38207 / 30218/1.12.2017 (ΑΔΑ: ΨΛΡΔ4653Π4-ΤΣΖ) όμοια απόφαση, εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης τετρακοσίων (400) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων και ειδικότερα 350 ατόμων ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, 25 ατόμων ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, 15 ατόμων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και 10 ατόμων ΥΕ Εργατών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για διάστημα πέντε (5) μηνών, σε Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α., ως εξής :

Η κατανομή του ανωτέρω προσωπικού ανά χώρο στην ΕΦΑ Αργολίδας είναι ως εξής:

ΕΦΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Χώρος

Ημερήσιοι

Νυχτοφύλακες

Καθαριστές

Διάρκεια Σύμβασης

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ

1

0

0

(5 Μήνες) 1/3-31/7/2018

ΜΥΚΗΝΕΣ

1

2

0

(5 Μήνες) 1/3-31/7/2018

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ

2

0

0

(5 Μήνες) 1/3-31/7/2018

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

   

1

(5 Μήνες) 1/3-31/7/2018

2. Με την αριθμ ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔΤΠ/92520/7445/3079/5.3.2018 (ΑΔΑ: 6Δ5Ι4653Π4-Α55) Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης χιλίων τριακοσίων δεκατεσσάρων (1.314) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων (ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, ΤΕ Λογιστικού, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού - Εργατών), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για διάστημα επτά (7) μηνών, σε Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α., ως εξής :

Η κατανομή του ανωτέρω προσωπικού ανά χώρο στην ΕΦΑ Αργολίδας είναι ως εξής:

ΕΦΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Χώρος

Ημερήσιοι

Νυχτοφύλακες

Καθαριστές

Διάρκεια Σύμβασης

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ

10

0

1

(7 Μήνες) 7/5-6/12/18

ΜΥΚΗΝΕΣ

16

3

1

(7 Μήνες) 7/5-6/12/18

ΠΑΛΑΜΗΔΙ

8

0

1

(7 Μήνες) 7/5-6/12/18

3. Με την αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔΤΠ/93860/7524/3151/5.3.2018 (ΑΔΑ: 63ΚΥ4653Π4-3ΟΜ) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΠΣΕΙΔ/234274/16454/11932/1869/18.5.2018 (ΑΔΑ: 6ΩΖ44653Π4-7ΩΜ) όμοια απόφαση, εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης, εκατόν εξήντα ενός (161) ατόμων, εκπαιδευτικής βαθμίδας Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) ειδικότητας Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, στην ΕΦΑ Αργολίδας έχουν κατανεμηθεί πέντε (5) άτομα”.