Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Επιδαύρου

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Επιδαύρου

Ιούλιος 08, 2018 - 10:12

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Επιδαύρου ,τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018, για την επιλογή παιδιών που θα φιλοξενηθούν στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Λυγουριού το σχολικό έτος 2018 -2019 και σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Επιδαύρου και του Δήμου Άργους-Μυκηνών για την υλοποίηση του έργου “Διαχείριση και ανακύκλωση κομποστοποίηση και προσωρινή διαχείριση στη μονάδα του Δήμου Άργους-Μυκηνών των στερεών αστικών αποβλήτων που παράγονται και συλλέγονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Επιδαύρου”, η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (ισόγειο Δημαρχείου).

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου η οποία θα  πραγματοποιηθεί  την  Δευτέρα  9  Ιουλίου  2018  και  ώρα  19.30 ́  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου (ισόγειο Δημαρχείου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών [ΦΕΚ 4249/τ. Β ́/5-12-2017] προκειμένου να συζητηθεί το θέμα ημερήσιας διάταξης και ληφθεί απόφαση επ’ αυτού:

1.Επιλογή παιδιών που θα φιλοξενηθούν στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Λυγουριού το σχολικό έτος 2018 -2019.

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου η οποία θα πραγματοποιηθεί  την  Δευτέρα  9  Ιουλίου  2018  και  ώρα 19.50́ στην  αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Επιδαύρου  (ισόγειο  Δημαρχείου), προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα ημερήσιας διάταξης και ληφθούν αποφάσεις επ’ αυτών:

1.Αποδοχή πίστωσης 35.000,00 ευρώ απο είσπραξη επιταγής. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
2.Ανάπλαση της πλατείας του αγροτικού ιατρείου της τ.κ.Αγίου Δημητρίου.
3.Εξέταση αίτησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας στεγάστρων στάσεων.
4.Εξέταση αίτησης του κ.Ι.Λάμπρου για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου-εξόδου στην επιχείρησή του στην θέση “Καλούδι-Νιχώρι” τ.κ. Τραχειάς.
5.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Επιδαύρου και του Δήμου Άργους-Μυκηνών για την υλοποίηση του έργου “Διαχείριση και ανακύκλωση κομποστοποίηση και προσωρινή διαχείριση στη μονάδα του Δήμου Άργους-Μυκηνών των στερεών αστικών αποβλήτων που παράγονται και συλλέγονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Επιδαύρου”.
6.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
7.Εξέταση αίτησης παραίτησης δημοτικού συμβούλου απο μέλος της επιτροπής αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ευαγγελία Αισώπου