Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ιούλιος 13, 2018 - 11:28

Ανακοίνωση λειτουργίας ΝΕΟΥ ΠΜΣ στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών με τίτλο «Θέατρο και Κοινωνία» με δύο ειδικεύσεις: Α. «Θεατρολογία» και Β. «Σκηνική Πρακτική: διδακτική και κοινωνικές εφαρμογές». (ανακοίνωση)
Στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αναμένεται να λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική πράξη και Διδακτική» με δύο ειδικεύσεις:
Α. «Θεατρολογία» και
Β. «Σκηνική Πρακτική: διδακτική και κοινωνικές εφαρμογές».
 Το παραπάνω  Π.Μ.Σ. έχει λάβει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αναμένεται η δημοσίευση του ΦΕΚ, οπότε θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση-προκήρυξη.