Παράταση Δηλώσεων Συγκομιδής οινοποιήσιμων σταφυλιών έως 28/12/2018

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Παράταση Δηλώσεων Συγκομιδής οινοποιήσιμων σταφυλιών έως 28/12/2018

Δεκέμβριος 18, 2018 - 17:10

φωτογραφία eurokinissi-Βασίλης Παπαδόπουλος

«Παράταση στη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2018, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ.»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το 4526/174529/14-12-2018 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. www.minagric.gr παρατείνεται μέχρι και την 28η Δεκεμβρίου 2018.
Λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, οι δηλώσεις συγκομιδής δύναται μέχρι το τέλος της καταληκτικής ημερομηνίας να κατατεθούν από τους παραγωγούς χειρόγραφα στις ΔΑΟΚ. Οι τελευταίες οφείλουν να καταχωρίσουν ψηφιακά τα αντίστοιχα στοιχεία που θα τους κατατεθούν χειρόγραφα μέχρι την 15/1/2019 στη Βάση Πληρωμών.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση / πληροφορία στα τηλέφωνα 2752360278 (Γιώργος Ράπτης) και 2752360277 (Μαρία Παπανδριανού).            
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης  κ.α
Αγγελική Θεοδώρου