Λαϊκές: Απαλλαγές παραγωγών από τέλη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Λαϊκές: Απαλλαγές παραγωγών από τέλη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας

Μάρτιος 26, 2019 - 23:39

Σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που αναμένεται να ψηφιστεί αυτή την εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής, περιλαμβάνονται σειρά τροποποιήσεων στο νόμο του 2017 για το υπαίθριο εμπόριο, μια αρμοδιότητα που αφορά τους Δήμους και τις Περιφέρειες.

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το υπό ψήφιση άρθρο 46 προκαλεί στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού:

«ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥΣ λόγω απαλλαγής από το ημερήσιο τέλος των παραγωγών που δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων των προϊόντων τους, καθώς και από την καταβολή μειωμένων τελών λόγω ένταξης στο ΚΕΑ, για το σύνολο των πωλητών που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο » .

Συγκεκριμένα, απαλλάσσονται από το ημερήσιο τέλος στις λαϊκές αγορέςοι παραγωγοί οι οποίοι δεν προσέρχονται στη λαϊκή λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων των προϊόντων τους που οφείλεται στην πώληση αυτών. Η εξάντληση των αποθεμάτων για συγκεκριμένα προϊόντα δηλώνεται από τον παραγωγό με Υπεύθυνη Δήλωση την οποία υποβάλλει στο Φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στην οποία έχει δικαίωμα προσέλευσης. Επίσης, παρέχει τα κατά νόμο αποδεικτικά στοιχεία (όπως παραστατικά-καταστάσεις διακινούμενων προϊόντων-τιμολόγια) εφόσον του ζητηθούν από τον Φορέα. Ο παραγωγός δεν δικαιούται να προσέλθει και να δραστηριοποιηθεί στη λαϊκή αγορά, διαθέτοντας τα προϊόντα που έχει δηλώσει υπευθύνως ότι έχουν εξαντληθεί, λόγω της πώλησης τους. Η προαναφερόμενη απαγόρευση ισχύει μέχρι το πέρας του χρονικού διαστήματος για το οποίο ισχύει η άδειά του και μόνο ως προς τα εξαντληθέντα προϊόντα. Για άλλα προϊόντα που τυχόν αναγράφονται στην άδειά του δραστηριοποιείται στη λαϊκή αγορά καταβάλλοντας το ημερήσιο τέλος. Η μείωση των τελών λόγω ένταξης στο πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). καταλαμβάνει εφεξής το σύνολο των πωλητών πουδραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο, ανεξαρτήτως κατηγορίας (παραγωγός ή επαγγελματίας) και ανεξαρτήτως μορφήςυπαίθριου εμπορίου (δηλ. λαϊκές, πλανόδιο, στάσιμο, αγορές αρ.38 και πωλητών σε αυτές όλων των κατηγοριών, αδειούχοι αρ.45).