Ενίσχυση της Απασχόλησης σε θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Η Πελοπόννησος συνΕργάζεται (φωτογραφίες)

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ενίσχυση της Απασχόλησης σε θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Η Πελοπόννησος συνΕργάζεται (φωτογραφίες)

Ιούνιος 30, 2013 - 20:59

φωτογραφία eurokinissi-Βασίλης Παπαδόπουλος

Παρουσίαση-Απολογισμός Προγράμματος

Ενίσχυση της Απασχόλησης σε θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Η Πελοπόννησος συνΕργάζεται

 

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Ιουνίου στο Ναύπλιο, Συνέντευξη Τύπου Απολογισμού του Προγράμματος «Ενίσχυση της Απασχόλησης σε θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Η Πελοπόννησος συνΕργάζεται».

Την έναρξη κήρυξε ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, κ. Τάσσος Χειβιδόπουλος, ενώ η παρουσίαση του Προγράμματος και των απολογιστικών στοιχείων έγινε από τον εκπρόσωπο της ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση, κ. Κώστα Παπαδημητρίου.

Στη Συνέντευξη Τύπου, η οποία διοργανώθηκε με τη συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, αναδείχθηκε ο στόχος και τα οφέλη του Προγράμματος για τις τοπικές κοινωνίες και συνολικά τους πολίτες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το Έργο υλοποιήθηκε από την ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση, με Συμπράττοντα Φορέα την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και εστιάζει στην απασχόληση ανέργων και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων σε έργα, υπηρεσίες και παρεμβάσεις κοινωφελούς χαρακτήρα που συνδέονται με τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τις τοπικές ανάγκες των Δήμων.

Στο χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την έναρξη των εργασιών ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αργολίδας, κ. Τάσσος Χειβιδόπουλος, τόνισε: «Το Πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία σε επίπεδο Πελοποννήσου που παρείχε την ευκαιρία σε ανέργους –κυρίως νέους- να συμβάλλουν στο έργο της Περιφέρειας και των Δήμων, προσφέροντας ουσιαστικές υπηρεσίες και αποκομίζοντας πολύτιμη εμπειρία για το μέλλον της εργασιακής τους ζωής. Η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στους νέους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους άνεργους, αξιοποιώντας συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, ορισμένα από τα οποία αναμένεται σύντομα να ξεκινήσουν να υλοποιούνται».

Ο εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση, κ. Κώστας Παπαδημητρίου, παρουσιάζοντας αναλυτικά το Πρόγραμμα, επεσήμανε τα εξής: «Η ανταπόκριση των πολιτών στις Προσκλήσεις που προκηρύχθηκαν για την κάλυψη των θέσεων, αναδεικνύουν τη σημασία στήριξης αντίστοιχων παρεμβάσεων για την τόνωση της απασχόλησης. Μέσα από μια αντικειμενική διαδικασία επιλογής υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, από τις 4.915 αιτήσεις που υποβλήθηκαν, επιλέχθηκαν 1.287 άτομα για να απασχοληθούν στις θέσεις κοινωφελούς εργασίας. Θέλω να σημειώσω, μάλιστα, ότι οι επαγγελματικές ειδικότητες των ωφελουμένων, κάλυψαν πλήρως τις ανάγκες του Προγράμματος και συνέβαλαν στην κοινή προσπάθεια για βιώσιμη τοπική ανάπτυξη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

Ο κ. Παπαδημητρίου στην εισήγησή του αναφέρθηκε επίσης, στην εποικοδομητική συνεργασία όλων των συντελεστών του Έργου - ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., Περιφερειακές Ενότητες, Δημοτικές αρχές- στην επιτυχή διεξαγωγή του Προγράμματος, υπογραμμίζοντας ότι: «Η υλοποίηση έργων και η παροχή υπηρεσιών που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, τουριστικής, επιστημονικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της Πελοποννήσου, προϋποθέτουν συντονισμένη προσπάθεια από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, την οποία, θεωρώ, ότι διασφαλίσαμε  με την καθοριστική συμβολή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, του Αντιπεριφερειάρχη και των Δημάρχων της Αργολίδας». 

Το Πρόγραμμα περιελάμβανε την τοποθέτηση ανέργων και ατόμων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες σε θέσεις 5μηνης απασχόλησης. Με κριτήριο την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση επιλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν ωφελούμενοι, από ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών ειδικοτήτων και τεχνικών επαγγελμάτων (Περιβαλλοντολόγοι, Γεωπόνοι, Ιατροί, Ψυχολόγοι, Επισκέπτες Υγείας, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Αρχαιολόγοι, Παιδαγωγοί, Φυσιοθεραπευτές, Τοπογράφοι, Μηχανικοί, Τεχνολόγοι Τροφίμων, Διοικητικά Στελέχη, Ηθοποιοί, Μουσικοί, Φύλακες, Χειριστές Μηχανημάτων, Οδηγοί, Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί, Εργάτες/Οικοδόμοι κ.ά.), σε θέσεις κοινωφελούς εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Οι επιμέρους ενέργειες εντάσσονται σε 3 θεματικούς άξονες προτεραιότητας: Περιβάλλον, Πολιτισμός, Κοινωνική Συνοχή και σε μια οριζόντια δράση συντήρησης και ενίσχυσης των κοινωνικών υποδομών. Έτσι, εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Απασχόλησης με παρεμβάσεις που εστιάζουν στα εξής:

  • την ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση φιλικότερων προς το περιβάλλον πρακτικών και τη βελτίωση της εικόνας της Πελοποννήσου για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της,
  • την καταγραφή, τεκμηρίωση και διαχείριση του πολιτισμικού αποθέματος της Πελοποννήσου, μέσω σύγχρονων πρακτικών,
  • την χαρτογράφηση και διασύνδεση Δομών κοινωνικής φροντίδας, την ανάπτυξη ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας με δράσεις πιλοτικού χαρακτήρα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού της περιοχής και πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης, και
  • την αποκατάσταση, συντήρηση και καλή λειτουργία των απαραίτητων δημόσιων και κοινωνικών υποδομών, για την υλοποίηση των παρεμβάσεων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Με τον τρόπο αυτό, πέραν της κάλυψης των αναγκών των ωφελούμενων  ανέργων, υποστηρίζονται κρίσιμες παρεμβάσεις στους σημαντικότερους τομείς οικονομικής προτεραιότητας, τόσο για τις τοπικές κοινωνίες, όσο και για την Περιφέρεια Πελοποννήσου συνολικά.

Ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, τοποθετήθηκαν 292 άνεργοι –στην πλειοψηφία τους νέοι- για την κάλυψη θέσεων κοινωφελούς εργασίας (στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή τους ανά ενέργεια).

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

12

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

17

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

11

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

6

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

8

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

10

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

58

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

19

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

10

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

9

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ  ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

62

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΔΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

27

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

12

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

20

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

292

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τηλ.: 213 0009396

www.ngodiastasi.gr

 

 

 

 

(φωτογραφίες eurokinissi-Βασίλης Παπαδόπουλος) www.argolidaportal.gr