Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Άργους-Μυκηνών

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Άργους-Μυκηνών

Οκτώβριος 01, 2013 - 11:59

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο)  στις 4 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Παραλαβή της μελέτης: «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Άργους και Καταγραφή – Βελτίωση Αστικής Κινητικότητας και Ασφάλειας Κίνησης Πεζών».
Παραλαβή των μελετών για την ανάπλαση και τον ανασχεδιασμό της Πλατείας Δημοκρατίας και την αναδιοργάνωση μέρους της  Πλατείας του Αγ. Πέτρου στην Πόλη του Άργους, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Προγραμματικής Σύμβασης.
Παράταση χρονοδιαγράμματος ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Βραχομηχανική  μελέτη  αντιστήριξης  πρανών  και  σπηλαίων  στο  χώρο  ιερού ναού Ζωοδόχου Πηγής Κεφαλαρίου».
Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις – Αναπλάσεις ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Δ.Δ. Ινάχου».
Επί του από 26-9-2013 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ποσού ως αχρεωστήτως βεβαωθέντος».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Βασιλόπουλος