ΔΕΥΑ Ναυπλίου: Εξακολουθεί να ισχύει η σύσταση για την αποφυγή της κατανάλωσης νερού

Time to read
less than
1 minute
Read so far

ΔΕΥΑ Ναυπλίου: Εξακολουθεί να ισχύει η σύσταση για την αποφυγή της κατανάλωσης νερού

Οκτώβριος 11, 2018 - 23:03

Διαδικασίες - Ενέργειες για τη Βελτίωση του Φαινομένου της Θολότητας του Νερού:

Κατ’ αρχήν από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις σημερινές δειγματοληψίες στις πηγές υδροληψίας Λέρνη – Αμυμώνη παρατηρείται επιπλέον συνεχής βελτίωση της θολότητας του νερού, δηλαδή οι παραμετρικές τιμές μειώνονται καθημερινά προς τα ελάχιστα επιτρεπόμενα όρια. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. όμως προβαίνει σε διάφορες ενέργειες που θα συντελέσουν ως επικουρικές στην βελτίωση της θολότητας του νερού μέχρι τη σταδιακή εξάλειψή του. Μία από αυτές είναι και αυτή του καθαρισμού της πηγής της Λέρνης με εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη και κατάλληλο για την περίσταση μηχανολογικό εξοπλισμό. Μάλιστα, η διαδικασία αυτή, θα γίνει άμεσα και από κοινού με την Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. που ως γνωστόν η εν προκειμένω πηγή υδροδοτεί και τον Δήμο της αρμοδιότητάς της. Για το λόγο αυτό, σήμερα την 11η/10/2018 ημέρα Πέμπτη σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ψηφίστηκε η σχετική πίστωση για την εκτέλεση του έργου .

Ολοκληρώνοντας, σας γνωρίζουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει η σύσταση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για την αποφυγή της κατανάλωσης του νερού έως την πλήρη εξομάλυνση του φαινομένου που απ’ ότι φαίνεται από τις αναλύσεις που πραγματοποιούνται θα είναι χρονικά σύντομη .

 ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.Ν.