Προκήρυξη ιατρικών θέσεων στη νοσηλευτική μονάδα Ναυπλίου

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Προκήρυξη ιατρικών θέσεων στη νοσηλευτική μονάδα Ναυπλίου

Μάιος 22, 2019 - 11:03

Η Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου, του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας, σύμφωνα με την αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 36305/17.05.2019 Απόφαση – Προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Για πλήρωση:

 

  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας, στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’, για την Ν.Μ. Ναυπλίου
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Χειρουργικής, στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’, για την Ν.Μ. Ναυπλίου
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Αναισθησιολογίας, στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’, για την Ν.Μ. Ναυπλίου
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας, στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’, για την Ν.Μ. Ναυπλίου
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’, για την Ν.Μ. Ναυπλίου

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 11.06.2019 ώρα 12.00 μ.μ. και λήγει στις 01.07.2019 ώρα 12.00 μ.μ.

Αιτήσεις – Δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.