Ένταξη του Δήμου Επιδαύρου σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ένταξη του Δήμου Επιδαύρου σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου

Δεκέμβριος 07, 2012 - 10:14

  Ο Δήμος Επιδαύρου εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό  Πρόγραμμα « Ολοκλήρωση  Πολεοδομικού Σχεδιασμού»  του Πράσινου Ταμείου.
Σύμφωνα με την 36/31-10-2012 απόφαση του Δ.Σ. ενέκρινε την χρηματοδότηση της
1. Μελέτης Αναμόρφωσης Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Π.Μ.Ε. Λυγουριού
συνολικής δαπάνης : 9.840,00 €.
2.  Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας Οικισμού Λυγουριού συνολικής                   δαπάνης:  2.529,13 €.